Producenci
Sonda
Co bys zmienił/-a w sklepie free-dog.pl?
REGULAMIN

 

 

Regulamin sprzedaży internetowej Sklepu free-dog.pl -   www.free-dog.pl

Informacje

Właścicielem Sklepu internetowego free-dog.pl jest firma JOLSŁA - zarejestrowana pod adresem: ul.Barcicka 1/3 01-807 Warszawa NIP: 118-011-92-97, REGON: 011419199

Wszystkie znaki graficzne (za wyjątkiem znaków będących własnością innych firm, produkty których są prezentowane w ofercie sklepu) oraz teksty prezentowane na stronie free-dog.pl są własnością firmy JOLSŁA Sławomir Bańkowski.

 

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Sklepu internetowego free-dog.pl jest sprzedaż karm i akcesoriów dla zwierząt za pośrednictwem Internetu.

 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Sklep free-dog.pl, prowadzący sprzedaż karm i akcesoriów dla zwierząt za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem: www.free-dog.pl oraz www.free-dog.home.pl
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sklepem internetowym free-dog.pl.
 3. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz do Internetu.
 4. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w Sklepie internetowym free-dog.pl jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
 6. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym free-dog.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 7. Prezentacja towarów na stronach Sklepu internetowego free-dog.pl nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

Dane Klienta

 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Sklep internetowy free-dog.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 2. Sklep internetowy free-dog.pl zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

 

Polityka ochrony prywatności

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży.

 

Zakupy

 1. Zamówienie w Sklepie internetowym  free-dog.pl składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie: www.free-dog.pl (oraz www.free-dog.home.pl) lub poprzez adres mailowy: sklep@free-dog.pl
   Dodanie produktu do „koszyka” a następnie naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę" oznacza złożenie zamówienia  (oferty kupna) z obowiązkiem zapłaty.
 2. W formularzu zamówienia Klient:Umowę uważa się za zawartą jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, członek załogi Sklepu internetowego free-dog.pl potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie odbywać się będzie za pośrednictwem maila lub telefonicznie.
  1. potwierdza zamówione towary,
  2. ma możliwość wpisania kodu rabatowego podanego przez Sprzedawcę,
  3. ma możliwość zmiany adresu dostawy,
  4. ma wybór sposobu dostarczenia zamówienia,
  5. ma wybór sposobu płatności za złożone zamówienie.
  6. możliwość dopisania uwag do zamówienia.
 3. W formularzu zamówienia, w podsumowaniu zamówienia Klient otrzymuje:
  1. zestawienie wszystkich produktów dodanych do Koszyka wraz jednostkową ceną brutto oraz łączną wartość zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli takie występują),
  2. informacje o wybranej metodzie płatności, wybranym sposobie dostawy w tym koszt dostawy,
  3. adres płatnika i adres dostawy,
  4. przewidywany czas realizacji zamówienia (liczonego dla Towaru z najdłuższym okresem realizacji),
 4. Płatność za złożone zamówienie można dokonać w następujący sposób:Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży. Przyspieszenie realizacji złożonego zamówienia przed zaksięgowaniem wpłaty na konto możliwe jest po wysłaniu potwierdzenia wpłaty na adres bok@free-dog.pl
  1. Przelewem tradycyjnym - Przedpłata na konto bankowe Sklepu internetowego free-dog.pl. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  2. Gotówką przy odbiorze – uiszczenie zapłaty za zamówienie bezpośrednio kurierowi bądź przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego.
 5. Konto bankowe Sklepu internetowego free-dog.pl prowadzi bank BZWBK. Numer konta: 71 1090 1014 0000 0001 1904 5785 
 6. Osoba z załogi Sklepu internetowego free-dog.pl informuje o ewentualnych zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub przekazywane telefonicznie.

 

Ceny

 1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego free-dog.pl są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 2. Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

 

 Towar

Oferowane przez sklep free-dog.pl towary nie posiadają wad, chyba, że odmienna informacja została przedstawiona przy opisie Towaru lub została ustalona indywidualnie z Kupującym.

 

Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje:
  przesyłką kurierską lub osobiście (osobisty odbiór towaru, jednak wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).
 2. Koszt dostawy powiększa wartość zamówionych towarów według następujących reguł:
  a) zamówienia o wartości do 199,99zł - 12zł na terenie całego kraju,
  b) zamówienia o wartości od 200zł, przy przedpłacie na konto - bezpłatnie na terenie całego kraju, przy czym darmowa dostawa nie dotyczy pasz i suplementów dla koni,
  c) zamówienia realizowane kurierem w opcji "za pobraniem" - do powyższych cen należy doliczyć dodatkowo 6zł.
 3. Termin realizacji złożonych zamówień to 1-4 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie Sklepu internetowego free-dog.pl lub od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia w przypadku przesyłek za pobraniem.
 4.  Czas realizacji zamówień określony powyżej nie obejmuje sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić termin dostawy.
 6. Sklep free-dog.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia sprzedaży i dostaw towarów (nie dotyczy zamówień złożonych i opłaconych) w dowolnym terminie na dowolny czas pod warunkiem zamieszczenia informacji określającej czas trwania takiego zawieszenia na stronie internetowej sklepu.
 7. Sklep internetowy free-dog.pl zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.

 

Odstąpienie od umowy / Zwrot towaru

 1. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru, bez podawania przyczyny. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z obowiązującym prawem, sklep internetowy free-dog.pl zwróci uiszczoną cenę nabycia na wskazane przez Klienta konto bankowe w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy Klient powinien mailowo (na adres bok@free-dog.pl) lub pisemnie (na adres firmy: JOLSŁA Sławomir Bańkowski, ul. Barcicka 1/3, 01-807 Warszawa) przekazać do sklepu decyzję o odstąpieniu od umowy. Klient może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronach informacyjnych Sklepu internetowego free-dog.pl a także stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Zwracany towar należy odesłać wraz z paragonem / fakturą na adres: JOLSŁA Sławomir Bańkowski, ul. Barcicka 1/3, 01-807 Warszawa.
 4. Sklep internetowy free-dog.pl nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
 5. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru w trybie Odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 6. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta: „towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu”.

 

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować w formie pisemnej na adres: bok@free-dog.pl
 3. Klient, który zakupił towar wadliwy ma prawo, z tytułu rękojmi:Sprzedający ustosunkowuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia niezgodności towaru z umową.
  1. Rościć o usunięcie wady,
  2. Rościć o wymianę towaru wolnego od wad,
  3. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  4. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru sprzedanego.
 4. Reklamowany produkt należy odesłać na adres: JOLSŁA Sławomir Bańkowski, ul. Barcicka 1/3, 01-807 Warszawa.
 5. Sklep internetowy free-dog.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
 6. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki.
 7. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki - sporządzony protokół szkody.
 8. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru, ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

 

Zakończenie

W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–    Adresat:

JOLSŁA Sławomir Bańkowski,

ul. Barcicka 1/3, 01-807 Warszawa.

email: sklep@free-dog.pl

 

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

KONTAKT

Mail:   sklep@free-dog.pl

 Tel.:   +48 600 329 207

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl